aan het nalaten van.
Geen overdracht Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een overdracht aan jou van enig belang, titel of licentie in een Apple-ID, e-mailadres, domeinnaam, iChat ID of soortgelijk middel dat je gebruikt in verband met de Service.
Als je bij iCloud bent aangemeld en het macOS-programma Mail of iCloud Mail op het web gebruikt voor het versturen van e-mails met grote bijlagen, kun je ervoor kiezen om Mail Drop te gebruiken.Als je je toegang verschaft tot je web-only-account vanaf een Apple apparaat of Apple computer en als je account vervolgens wordt omgezet in een volledige iCloud-account inclusief alle daarin vervatte functionaliteit, stem je er voorts mee in dat alle voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.Voor kinderen van deze leeftijd is de kinderkamer de ideale plaats om interesses en persoonlijkheid te ontplooien.14.2 FedEx kan leveren aan de Ontvanger op het adres vermeld op de (Lucht) Vrachtbrief, of aan iemand anders dan de person of entiteit vermeld op de (Lucht) Vrachtbrief indien deze schijnbaar bevoegd is om de Zending celebrity sex tapes online voor gratis te aanvaarden in naam en voor rekening van.Om de Service te gebruiken moet je je Apple-ID en wachtwoord invoeren ter controle van je Account.FedEx is gerechtigd een administratieve vergoeding aan te rekenen voor het verkrijgen van corrigerende of aanvullende informatie.Je stemt ermee in nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer je je voor de Service registreert en deze gebruikt (Registratiegegevens van de Service) en je stemt ermee in je Registratiegegevens van de Service bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden.Je kunt fotos en videos te allen tijde downloaden in volledige resolutie.
Zendingen die meer wegen dan 225 kg vereisen een regeling vooraf met FedEx.
Mensen die je uitnodigt voor gedeelde albums kunnen deze fotos en videos bekijken, bewaren, kopiëren, delen en van commentaar voorzien, en kunnen zelf fotos en videos toevoegen.
FedEx neemt geen verplichting op zich om de route van een Zending te herbepalen naar een derde land/gebied of de Zending te vervoeren via een gespecificeerd vliegtuig of ander voertuig, of via een bijzondere route of een verbinding te maken op enig punt overeenkomstig enig.
Wanneer (a) je geen Amerikaanse staatsburger bent; (b) je niet in.S.
Echter, door dit Materiaal te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Service die toegankelijk zijn voor het publiek of andere gebruikers met wie je instemt dit Materiaal te delen, ken je aan Apple een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie toe om dit Materiaal.Voor het leveren van deze faciliteiten of services, indien beschikbaar, moeten Apple en haar partners en licentiegevers gegevens over je locatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de geografische locatie van je apparaat en informatie met betrekking tot je iCloud-account (Account) en andere apparaten die.Om ongevraagde of ongeoorloofde e-mailberichten, reclameboodschappen, promotionele materialen, junkmail, spam of kettingbrieven te plaatsen of te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, met inbegrip van doch niet beperkt tot bulk-reclameboodschappen en informatieve aankondigingen;.Je erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat gebruik van de Bètavoorzieningen uitsluitend voor je eigen risico.Uit groot onderzoek dat wij hebben uitgevoerd onder ruim.000 kinderen tussen de 8 en 12 jaar blijkt dat hun grootste wens een themakamer.Onder Aangegeven Waarde voor Douane wordt verstaan de verkoopprijs of vervangingskost van de inhoud van de Zending zoals vereist voor douanedoeleinden.
7.2 Er is geen beperking met betrekking tot het totale gewicht van een Zending bestaande uit meerdere stukken zolang elke afzonderlijke Collo van de Zending de gewichtslimiet per Collo, zoals aangegeven voor de bestemming, niet te boven gaat.
19.4 FedEx is niet aansprakelijk voor, noch zal enigerlei aanpassing, terugbetaling of creditering plaatsvinden voor verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, niet-aflevering, verkeerde inlichtingen of nalaten informatie te verstrekken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een dergelijk verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, niet-aflevering, verkeerde inlichtingen.

[L_RANDNUM-10-999]