Anderzijds kan openbaarmaking van militaire geheimen gerechtvaardigd worden als de praktijken duidelijk in strijd leuke jongen krijgt naakt op cam eerste keer zijn met de mensenrechten.
Hetzelfde overkwam Golos, een organisatie die verkiezingen waarneemt.Persvrijheid, persvrijheid is opgenomen in Artikel.1 van de Nederlandse Grondwet: Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.Hiermee criminaliseert hij mensen die het voornemen hebben op een vreedzame manier meningen uit te wisselen: Ik wil de confrontatie voorkomen en pornosterren anale seks het echte leven sta niet toe dat de activisten folders uitdelen aan ouders en hun kinderen.Nederlanders die deze traditie voortzetten voeden hun kinderen op met de gedachte dat het normaal is om je als een racistische belfast chat kamer karikatuur die uit het koloniale tijdperk stamt te verkleden, zelfs als het andere kinderen en volwassenen kwetst.Het via internet verspreiden en binnenhalen van kinderporno is strafbaar.
Zo iemand kan dan altijd nog naar de rechter stappen.
Dan kan hij bijvoorbeeld een boete opleggen voor die daad en een boete vaststellen voor elk volgende keer dat het gebeurt.
Ook buitenlandse homoactivisten zijn het mikpunt van deze wet.
Lasterwet, laster is weer een strafbaar feit geworden.
Organisaties die deze wet overtreden kunnen hun bezittingen kwijtraken of worden gesloten.
De inval bij Amnesty Moskou had geen gevolgen.De rechter moet afwegen of met een onthulling een maatschappelijk belang wordt gediend.De wet verplicht een ngo zich als buitenlandse agent te laten registreren wanneer ze financiële steun uit het buitenland ontvangt of als zij zich bezighoudt met wat de wet in vage bewoordingen het ondernemen van politieke activiteiten noemt.We kunnen ons beter afvragen waar stank vandaan komt (waar de agressie en de racistische gedachten vandaan komen) en hoe de stank weggenomen kan worden.Dit bedrag staat gelijk aan anderhalf keer een gemiddeld Russisch jaarsalaris.Dat artikel garandeert de vrije meningsuiting behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.Wanneer een ngo zich niet aan deze wet houdt, riskeert ze een forse boete, een sanctie of strafrechtelijke vervolging en gevangenschap voor leden van de ngo's.Er is een aanvulling op de wet zodat de autoriteiten meer wettelijke gronden krijgen om ngos door het ministerie van Justitie en de belastingdienst onaangekondigd te laten inspecteren.Het kan van maatschappelijk belang zijn om iets van het privéleven van een minister of een bekende persoon te onthullen.Amnesty dringt er bij de autoriteiten op aan de amendementen op de wet die de exorbitant hoge boetes bepalen, onmiddellijk in te trekken.In bijzondere gevallen mag een rechter vooraf het openbaar maken van informatie verbieden, bijvoorbeeld als blijkt dat in de media militaire geheimen dreigen te worden onthuld.Tijdens een raadsvergadering in Rotterdam poogde hij de onrechtmatige arrestaties en het excessieve politiegeweld jegens vreedzame burgers te legitimeren door ze te criminaliseren.Kijk voor de internationale situatie bij de afzonderlijke trefwoorden als censuur en privacy.

Zo stelde nida voorman Nourdin el Ouali in een vurig betoog het volgende: Stop het criminaliseren van deze vreedzame antiracisme demonstranten.
De kans bestaat dat deze slachtoffers ervan afzien aangifte te doen, uit angst van laster te worden beschuldigd.
In Nederland is smalende godslastering sinds 2014 niet meer strafbaar.


[L_RANDNUM-10-999]